+1 347 771 1897 Mon - Fri 6 AM - 4 PM

ENPIRE Z NOWĄ SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ

6 listopada 2018
Na przełomie września i października ENPIRE zmieniło lokalizację centrali w Bydgoszczy. Nowa siedziba główna mieści się teraz na terenie bydgoskiego Logistic & Business Park przy ul. Toruńskiej 151. Wciąż trwają prace remontowe, które mają na celu modernizację obiektu i przystosowanie go do standardów ENPIRE. Zmiana lokalizacji związana jest ze znaczącym przyrostem naszej kadry i potrzebą zaadaptowania większej, bardziej komfortowej powierzchni biurowej. Przeprowadzka umożliwi dalszy rozwój i maksymalne wykorzystanie potencjału ENPIRE.